Äger du utvecklingsbar mark?

Vi kan bostäder

Alla fastigheter har möjligheter till utveckling och förädling. Förutsättningarna kan dock variera beroende på läge och konjunktur. Tillsammans med expertis från våra samarbetspartner och kontaktnät bistår vi fastighetsägare.

Vi kan bostäder. Både egnahems-bostäder och flerbostadshus. Äger du utvecklingsbar mark och vill utforska vilka möjligheter till affärsmässig fastighetsutveckling som finns på just din mark?

Trivebo utvecklar fastigheter i partnerskap. Välkommen att kontakta oss – du hittar kontaktuppgifter under Om Trivebo.

Obebyggd mark

Ni äger eller funderar på att förvärva en obebyggd fastighet. Den kan vara detaljplanelagd eller belägen utom plan.

Trivebo kan hjälpa Er genom hela processen fram till färdigt hus, allt från att utreda hur lokal marknadsefterfrågan ser ut och driva processen med framtagande av detaljplan till att ta fram förslag på hustyper som passar för ändamålet och marknaden.

Trivebo har stor erfarenhet av detaljplane- och bygglovsprocesser och en genuin förståelse för att planering av nya bostäder måste optimeras med hänsyn till många intressenter. Det är mycket som måste stämma – projektet måste passa in i omgivningen rent estetiskt och accepteras av såväl grannar som andra aktörer, samtidigt som projektet måste ta hänsyn till kommunens behov och önskemål.

I partnerskap kan Trivebo hjälpa Er att maximera den ekonomiska potentialen i Er mark. 

Bebyggd fastighet

Ni äger eller funderar på att förvärva en bebyggd fastighet med en outnyttjad byggrätt och/eller med annan bedömd potential.

Trivebo kan hjälpa Er att lyfta fram dold potential i fastigheten. Fastigheten kanske kan byggas om eller till, eller användas för annat ändamål? Trivebo har stor erfarenhet av att omvandla kontors- och industriytor till bostäder och kan hjälpa till med ändring av detaljplan och/eller annan byggnadsåtgärd som är nödvändig för en sådan omvandling.

I partnerskap kan Trivebo hjälpa Er att maximera den ekonomiska potentialen i Er fastighet. 

Kontakta oss förutsättningslöst

Vi på Trivebo är enkla och informella människor som brinner för fastighetsprojekt. Om du har en fastighet som du tror kanske har potential – tveka inte att kontakta oss för en helt förutsättningslös diskussion.