Såhär jobbar vi med hållbarhet

Vårt ansvar

Som bostadsutvecklare har vi stor påverkan på människor, miljö och samhälle och därigenom ett stort ansvar. Vi vill arbeta aktivt tillsammans med kunder, leverantörer och samarbetspartners för att skapa en hållbar stad och ett inkluderande samhälle. 

För att kunna fortsätta växa i enlighet med affärsplanen, och svara upp mot våra intressenters och omvärldens förväntningar, så arbetar vi med att systematisera vårt hållbarhetsarbete. 

Fokusområden och mål

Miljö och klimatpåverkan

Trivebo ska minska koldioxidutsläppen, mängden avfall och energianvändningen samt sträva mot mer cirkulära materialflöden och ökad positiv påverkan inom miljö- och klimatområdet.

Säkerhet och hälsa

Trivebo värnar både våra kunders, medarbetares och leverantörers säkerhet och hälsa. Detta gäller på byggarbetsplatsen, våra övriga arbetsplatser såväl som i de bostäder vi säljer.

Det sunda bolaget

Trivebo ska uppfylla krav och förväntningar från våra intressenter. Vi har nöjda medarbetare, alla partners och leverantörer följer Trivebos etiska värdegrund och vi efterlämnar sunda projekt och föreningar.