Vilka är Trivebo?

Historien

Trivebo grundades 2006 av bröderna David & Samuel Jansson. Bröderna Jansson har sin bakgrund i
byggfackhandeln och drev under ett antal år även en bygg- och rivningsverksamhet. Bygg- och
rivningsverksamheten hade bl. a. Skanska och NCC som kunder. De samlade erfarenheterna från
dessa verksamheter gav tillräckligt råg i ryggen för att starta dagens verksamhet med egna
fastighetsutvecklingsprojekt – Trivebo.

Erfarenheterna från byggfackhandeln förde med sig en ”handlarmentalitet”, en insikt om betydelsen
av rätt inköpspris och låga omkostnader. Detta synsätt har präglat Trivebo alltsedan starten. Åren
som underentreprenör åt stora byggföretag gav värdefulla erfarenheter från praktiskt
projektgenomförande – både om hur man skall göra och hur man inte skall göra. Erfarenheter som
idag ligger idag till grund för Trivebo’s fundamentala syn företagande, vilket omfattar såväl affärsidé
som struktur, organisation och projektgenomförande.

Under Trivebos tidiga år bestod projekten huvudsakligen av enbostadshus och parhus. Därefter
breddades bolagets verksamhet gradvis till att även omfatta flerbostadshus. De senaste 10 åren har
Trivebo utfört ett stort antal projekt med både hyresrätter och bostadsrätter, radhus, parhus,
punkthus och låga hus i både trä och betong. Trivebo har idag en bred produktionskompetens och
projekterfarenhet. Trots att bredden inom projektverksamheten ökat har Trivebo lyckats behålla den
röda tråden i affären – rätt inköpspris och låga omkostnader samt en effektiv projektorganisation.

Affärsidén

”Att skapa bostäder med hög kvalitet i både material och produktionslösningar utan att detta avspeglar sig i bostadsproduktens slutpris.”

Affärsidén

Affärsidén i Trivebo har allt sedan starten varit att skapa bostäder med hög kvalitet i både material och produktionslösningar
utan att detta avspeglar sig i bostadsproduktens slutpris. För att kunna leverera detta krävs en effektiv organisation, effektiva inköp
och en vältrimmad projektorganisation. I syfte att garantera lönsamhet, kontinuitet och kvalitet i projektrutiner och byggnationer,
förvärvades 2015 majoriteten i byggföretaget, Bygglogik AB. Bygglogik AB är sedan dess totalentreprenör för samtliga fastighetsprojekt
i Trivebo. Genom egen kontroll över processens alla led i värdekedjan har den ursprungliga affärsidén kunnat förfinas och bibehållas.

Erfarenheterna från byggfackhandeln förde med sig en ”handlarmentalitet”, en insikt om betydelsen av rätt inköpspris och låga omkostnader.
Detta synsätt har präglat Trivebo alltsedan starten. Åren som underentreprenör åt stora byggföretag gav värdefulla erfarenheter från praktiskt
projektgenomförande – både om hur man skall göra och hur man inte skall göra. Erfarenheter som idag ligger till grund för Trivebos fundamentala syn på företagande, vilket omfattar såväl affärsidé som struktur, organisation och projektgenomförande.

Under Trivebos tidiga år bestod projekten huvudsakligen av enbostadshus och parhus. Därefter breddades bolagets verksamhet gradvis till att även omfatta flerbostadshus. De senaste 10 åren har Trivebo utfört ett stort antal projekt med både hyresrätter och bostadsrätter, radhus, parhus, punkthus och låga hus i både trä och betong. Trivebo har idag en bred produktionskompetens och projekterfarenhet. Trots att bredden inom projektverksamheten ökat har Trivebo lyckats behålla den röda tråden i affären – rätt inköpspris och låga omkostnader samt en effektiv projektorganisation.

Miljö och hållbarhet

Trivebo har en hög medvetenhet om ansvaret som samhällsbyggare. Vi värnar om energieffektivitet och miljöaspekter i alla våra projekt. Miljömässiga aspekter ingår sedan många år som en viktig parameter i materialval, leverantörsval och konstruktioner.

Vi inser att detta är en viktig parameter även i våra slutkunders syn och i deras investering i en nyproducerad bostad. All vår produktion planeras noggrant för att minska transporter och utsläpp och för att minimera spillmaterial. Avfall och rivningsmaterial källsorteras och återvinns.

Läs mer om vårt arbete med hållbarhet här.

Här finns vi

Trivebo har huvudkontor i Kungälv och vår projektportfölj är geografiskt inriktad mot Bohuslän, Västra Götaland och Halland. Verksamhetsområdet sträcker sig från Strömstad till Hallandsåsen och begränsas i öster av Vätterns strand.

Trivebo utvecklas med partners

Trivebo har sedan starten utvecklats genom nya och större projekt. Viljan att förnyas och växa är djupt förankrad i Trivebo-kulturen. Vi letar ständigt efter nya projekt, samarbetspartners och affärsmöjligheter.

Är du en markägare och behöver hjälp med att undersöka utvecklingsmöjligheterna för just din
fastighet? Vi hjälper dig utveckla din mark mot färdiga bostäder. Vi kan processen och gör den till verklighet.

Är du en kreativ och affärsmässig arkitekt som ser större affärsmöjligheter för kundernas fastigheter
än vad kunderna själva ser? Då är du rätt partner för oss att
kroka arm med!

Är du en projektutvecklare som söker en Partner för ett finansiellt betungande projekt?
Kontakta oss gärna för en helt förutsättningslös diskussion!

Vi på Trivebo

David Jansson

Affärsutveckling 0709-792 530[email protected]

Samuel Jansson

Niklas Jonsson

David Tellstedt

Byggchef 0706-252667

Hans Hansson

Projektchef 0723-228 421

Felicia Kristiansson

Projektledare
0709-792549

Christian Jansson

Förvaltare/Projektledare 0709-792 516