Detta är Trivebo Solkraft

Trivebo bygger och äger solparker

Trivebo har mångårig erfarenhet av byggnation av solcellsanläggningar, och driver nu ett flertal solparksprojekt i södra och mellersta Sverige. Att bygga, äga och förvalta solparker är en viktig del av hållbarhetsstrategin i Trivebo.


Är du markägare eller projektutvecklare och söker en partner för ett eller flera solcellsprojekt eller bara funderar på om detta kan vara något för er?


Kontakta oss gärna för en helt förutsättningslös diskussion!

Engineering / Procurement / Construction

Trivebo projektleder solparksprojektet genom hela processen, som består i Design (Engineering), Inköp (Procurement) och Byggnation (Construction).

 

Trivebo Design ser till att projektet utformas optimalt utifrån de unika förutsättningar varje projekt har, och skapar en site-specifik design för optimal effekt. Detta sker i samarbete med geotekniker och underleverantörer med specialistkompetens inom electo-design.

 

Trivebo Inköp har mångårigt samarbete med leverantörer av solpaneler i både Asien och Europa, och en mångårig process för kvalitetssäkring av produkter och leverantörer.

 

Trivebo har bred erfarenhet inom byggproduktion och projektgenomförande. För byggnation av solparker behövs bygg- och elteknisk kompetens, kunskap om lagar, regler och relevanta myndighetstillstånd, samt kunskap om elnät och kontakter med elnätsägare. 

Samlokalisering med Batterilagring

Trivebo projekterar Energilagringssystem med batterier som ett komplement till solparken, där så är möjligt. Batterilagret laddas när solen skiner och kan tillhandahålla energi när solparken inte producerar, t ex nattetid eller vid avbrott.

 

Batterilagret ger en kompletterande intäktskälla till solparken då det kan lagra energi både från solparken och direkt från elnätet, för att leverera ut denna vid en senare tidpunkt när marknadspriset på energi är högre.

 

Ett energilagringssystem utgör en stödtjänst till nätägare då lagringskapaciteten bidrar till att balansera det nationella elnätet genom frekvensreglering.