Köpa nyproducerad bostad

Trivebo tar ansvar för att den nya bostadsrättsföreningen överlämnas med en sund ekonomi och att du och dina grannar får en trygg start. Här nedan kan du fördjupa dig i processens alla delar, från intresseanmälan till inflyttning.

Att köpa nyproducerat

Att köpa nyproducerad bostad är roligt och spännande och samtidigt för de flesta också en smula nervöst. Det är roligt och spännande eftersom processen med att först planera den nya bostaden och sedan se den växa fram i verkligheten, för de flesta är både lustfyllt och spännande. För många är bostadsköpet också en av livets största investeringar, och det skapar lite fjärilar i magen. För att underlätta beskriver Trivebo nedan hur hela processen runt bostadsköpet går till, steg för steg hela vägen från intresseanmälan till garantibesiktning

Köpeprocessen

Trivebo tar ansvar för att den nya bostadsrättsföreningen överlämnas med en sund ekonomi och att du och dina grannar får en trygg start. Här nedan kan du fördjupa dig i processens alla delar, från intresseanmälan till inflyttning.

Intresseanmälan

Våra bostäder börjar oftast säljas i projekteringsstadiet, det vill säga innan vi börjat bygga. Genom att anmäla ditt intresse på våra projektsajter förbinder du dig inte till något men får chans att ta del av förhandsinformation om projektet samt erhåller inbjudan till säljstart.

Säljstart & Köpanmälan

När det närmar sig försäljningsstart bjuds alla som föranmält sitt intresse in till en säljstart.

På säljstarten presenteras bostäderna mer detaljerat och du har möjlighet att ta del av projektmaterial såsom exempelvis broschyr, planlösningar, prislista och materialprover mm samt få tillfälle att träffa delar av projektteamet.

På visningen kan du lämna din köpanmälan för en eller flera bostäder. Inkomna köpanmälningar behandlas sedan i kronologisk ordning efter det datum du anmält ditt intresse för projektet på projektsajten. Du kommer bli kontaktad av ansvarig mäklare och erbjudas att välja bostad utifrån den köpanmälan du gjort, beroende på vilka av dina val som är lediga. Köpanmälan är inte bindande.

Bokningsavtal

När du i samråd med våra mäklare har hittat din blivande bostad så tecknar vi ibland inledningsvis ett bokningsavtal. Bokningsavtalet innebär att en specifik lägenhet blir bokad för din räkning och en bokningsavgift om 25 000 kr erläggs och fungerar som en delbetalning av köpeskillingen. Bokningsavtalet är inte bindande. Bokningsavtal används inte i alla våra projekt. Om projektet är långt framskridet när försäljning påbörjas skriver vi Förhandsavtal direkt.

Förhandsavtal

När bostadsrättsföreningens kostnadskalkyl har intygsgetts kan Förhandsavtal börja tecknas. I samband med detta betalas ytterligare en del av köpeskillingen (vanligtvis 10 %) som blir en förskottsbetalning till din blivande bostadsrättsförening. Ett Förhandsavtal är ett bindande avtal om att förvärva bostaden.

Upplåtelseavtal

När bostadsrättsföreningens ekonomiska plan har registrerats hos Bolagsverket ersätts förhandsavtalet av ett upplåtelseavtal.

Detta sker vanligtvis 1-2 kvartal innan tillträdet.Här betalar du 10 procent av insatsen minus tidigare inbetalt förskott. Upplåtelseavtalet innebär att du som köpare formellt blir medlem i bostadsrättsföreningen.Både förhandsavtal och upplåtelseavtal är juridiskt bindande.

Slutbesiktning

Innan du flyttar in i din bostad utförs en slutbesiktning av en auktoriserad och oberoende besiktningsman där du bjuds in att närvara. Detta för att kontrollera att bostaden är i det skick som du har rätt att förvänta dig att den ska vara. Detta sker ca 1 månad innan inflyttning.

Tillträde och inflyttning

I god tid innan tillträdet kommer du att få betalningsanvisningar för den resterande delen av köpeskillingen, som betalas i anslutning till tillträdet. För att tillträdet och din flytt ska gå så smidigt som möjligt kommer du att tilldelas inflyttnings- och hisstid.

Garantibesiktning

Efter ca två år gör vi en garantibesiktning. Vid besiktningen kontrolleras om det har framträtt fel under tiden mellan slut- och garantibesiktningen. Eventuella fel åtgärdas snarast möjligt utan kostnad för dig. Besiktningsmannen är givetvis oberoende och certifierad.